Alternativet - bevakar och påverkar svensk orientering e-maila gärna
Vill du komma i kontakt med någon från Alternativet föreslår vi att du e-mailar nån av oss, se lista nedan. Naturligtvis går det även bra att ringa om det är viktigt. Telefon (och även adress) hittar du i fältet till vänster. Så även vårt postgiro-, organisations- samt föreningsnummer.
Gemensamma e-postadresser
Adress: Vidarebefordras till:
team@alternativet.nu [Hela teamet]
 
teknisk.support@alternativet.nu [Teknisk support - besvarar frågor och problem ang alternativet.nu] 
nyhetsbevakning@alternativet.nu [Nyhetsteamet - ansvarar för nyheterna på alternativet.nu]
tavlingsbevakning@alternativet.nu [TB-gruppen - ansvarar för tävlingsbevakning]
marketing@alternativet.nu [Annonsansvarig m m på alternativet.nu]
styrelsen@alternativet.nu [Alternativets styrelse med suppleanter]