adress:
OrienteringsLöparna Alternativet
    c/o Mikael Andersson
    Mellangården 18
    586 43 LINKÖPING

 telefoner/fax:
Mikael Andersson (ordf)
   
Marketingavdelningen (annonser)

 
 postgiro: 42 87 342-2
 org-nr: 857209-2560
 förenings-nr: 35591-28
 fax-nr: 08-568 491 10